1.Sınıf Atık Getirme Merkezi

1.Sınıf Atık Getirme Merkezi
Sıfır atık projesi hazırlanmış Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teknik onay başvurusu yapılmış değerlendirmeler sonucu teknik olarak uygunluk onay raporu alınmıştır.

Teknik uygunluk onay raporu ile birlikte projemiz hibe kapsamında değerlendirilebilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kanalı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmiştir. Projemiz hibe kapsamında onaylanmıştır. Sıfır atık projesi kapsamında kurulan 1.sınıf atık getirme merkezimiz çevre ilçeler tarafından da ilgi görmektedir. Çeşitli özel ve devlet okulları merkezimize ziyaretlerde bulunmakta ve merkezimizde eğitim talep etmektedir. Merkezimizde konusunda uzman çevre mühendisi çalışanlarımız eğitim vermektedir. Çok yönlü olarak tasarlanan 1. Sınıf atık getirme merkezimizde ALO ATIK hattı kurulmuş böylece vatandaşlarımızın atık yönetimi konusunda istek ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmakta ve sürdürülebilir çevrenin korunması için hızlı bir çözüm için Atık Yönetimi yönlendirilmesi yapılmaktadır.